‘Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.

De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.

‘Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.

Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”

Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’

Bron:  ‘Tales of the Dervishes. Teaching stories of the Sufi Masters over the Past Thousand Years’ van Indies Shah

olifant

kijken naar de wereld

We hebben allemaal een andere manier om naar de wereld te kijken en vormen op onze manier een beeld van de werkelijkheid. De parabel van de olifant leert ons dat niemand de uiteindelijke waarheid echt kent. Onze geest is beperkt en slaagt er niet in om de complexe dynamiek in het universum in één keer te overzien en er inzicht in te krijgen. Sterker nog, iedereen heeft een eigen manier om de wereld te bekijken.

Er zijn genoeg theorieën die ons een idee geven hoe mensen de wereld bekijken. Vandaag ga ik echter verder met waar ik vorige keer een begin mee maakte: Jung en zijn psychologische typen.

door welke bril kijken we?

Waar de indeling introvert en extravert te maken heeft met de wijze waarop we ons met ons bewustzijn instellen op en aanpassen aan de buitenwereld, daar gaan de bewustzijnsfuncties eerder over de wijze waarop we ons met ons bewustzijn in de wereld oriënteren en hoe we de wereld bekijken.

wandeling

Jung onderscheidt vier bewustzijnsfuncties die zich zowel bij introverte als extraverte mensen kunnen manifesteren. Het is de bril waardoor we kijken, als het ware. Deze vier bewustzijnsfuncties zijn: denken, voelen, gewaarworden en intuïtie. Jung maakt onderscheid tussen de rationele bewustzijnsfuncties en de irrationele bewustzijnsfuncties. De rationele functies zijn gericht op het vormen van een waardeoordeel, terwijl de irrationele functies eerder waarnemende functies zijn die niet evalueren of interpreteren. Hierdoor komen we op de volgende indeling:

bewustzijnsfuncties

Iedereen heeft een functie die superieur is. De functie daartegenover is eentje die ze nooit zullen beheersen, de inferieure functie.

Een kort overzicht van de verschillende manieren om naar de wereld te kijken:

Denken – op een logische manier worden ideeën uitgewerkt. Iemand die vanuit ‘denken’ de wereld bekijkt, zoekt oorzaak en gevolg, gaat vanuit logisch redeneren oordelen en waarde toekennen. Vanuit denken wordt de wereld geclassificeerd om deze zo te kunnen begrijpen.

Voelen – hierbij gaat het vooral over emoties. Voelen is ook rationeel, omdat men vanuit emoties oordeelt en waarde toekent. Men oordeelt voornamelijk wat belangrijk is voor het zelf en de andere.

Waarnemen – waarnemen oordeelt niet, maar ‘neemt de wereld’ waar. Waarnemers zien veel details, zoeken naar wat balans en perfectie.

Intuïtie – vanuit intuïtie gaan mensen de wereld ook waarnemen, maar ze ‘zien’ niet bewust de details. Mensen die vanuit intuïtie handelen, handelen vanuit de dingen die ze waarnemen en de verbanden die ze leggen.

Superieure en inferieure functies:

Als je superieure functie ‘denken’ is dan zal je de wereld voornamelijk bekijken vanuit ‘denken’. Je inferieure functie is dan ‘voelen’. Dat betekent eigenlijk dat je deze functie nooit bewust zal kunnen inzetten. Het ‘denken’ echter is bijna een automatisme. Mensen die sterk werken aan zelfontwikkeling kunnen erin slagen om naast hun superieure functie ook één of zelfs twee andere functies te leren hanteren. In ons voorbeeld met ‘denken’ als superieure functie kunnen we dus ‘intuïtie’ en ‘waarnemen’ leren hanteren.

Hoe zit het dan met die inferieure functie? Die gebruiken we ook, alleen kunnen we het niet beheersen. Deze functie schiet in werking op een moment van stress en grote druk. Onze ‘denker’ kan de wereld dus heel erg vanuit ‘voelen’ gaan bekijken wanneer hij onder grote druk komt te staan. Dat geeft een gevoel van ontreddering, aangezien hij eigenlijk niet kan omgaan met deze bewustzijnsfunctie.

En jij?

In de afgelopen twee posts gaf ik behoorlijk wat informatie. Ik heb alles een beetje proberen samen te vatten, maar voor wie graag meer leest, kan ik het volgende aanbevelen:

  • De woorden van Jung zelf over psychologische typen
  • Jungs psychologische typen in de praktijk – Karen M. Hamaker Zondag

Op het internet kan je ook een aantal testen terug vinden, maar die werken meer op het gedrag dat je stelt dan vanuit de intentie. Natuurlijk zijn ze altijd eens leuk om te doen!

Vindt jij dit soort theorieën interessant om meer inzicht in jezelf te krijgen?

3 Replies to “Zoveel mensen, zoveel visies”

  1. Wat die testjes op internet betreffen, kan ik wel met je eens zijn. Het zijn inderdaad opnames van het gedrag op dat moment. Steeds voorzichtig zijn met interpreteren ervan. Psychologen zijn het meest aangewezen om die testen uit te voeren omdat zij de know-how hebben om deze in de juiste perspectieven te zetten.

Geef een reactie

You have to agree to the comment policy.

CommentLuv badge

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.