privacyverklaring Photo by ev on Unsplash

Waarom deze privacyverklaring?

Sinds mei 2018 is de Europese wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens veranderd. Een privacyverklaring is vanaf dan verplicht voor elke website die persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Op Galabria worden de persoongegevens verzamelt van wie een reactie achter laat of zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Contactgegevens

Saar Thaets / www.galabria.be
Graaf de Montblanclaan 41
BE-8870 Izegem
Te bereiken via e-mail op writingsbysaar@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Galabria verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, door een reactie achter te laten of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Volgende gegevens worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres / blog url
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die via mijn blog worden verwerkt

Galabria heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via writingsbysaar@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Galabria verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    • Een reactie te kunnen achter laten
    • Om contact op te kunnen nemen via het contactformulier
    • Verzenden van de nieuwsbrief
    • Je op de hoogte brengen van nieuwe posts (indien je hier zelf voor ingeschreven bent)
    • Je op de hoogte te brengen van nieuwe reacties op een post waar je zelf ook een reactie achter liet (indien je dit zelf aangaf)
archief
Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galabria bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
E-mails die je naar mij verzendt, bevatten ook persoonlijke gegevens. Deze e-mails worden na dertig dagen verwijderd. Het is wel mogelijk dat bepaalde e-mails gearchiveerd worden. Dit zal voornamelijk zijn in kader van samenwerkingen of winacties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galabria verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een winactie. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Galabria blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Galabria gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Galabria gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren, zoals het automatisch invullen van het reactieformulier. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Check hier welke cookies Galabria gebruikt.

cookies
Photo by Brooke Lark on Unsplash
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je browser en worden anders opgeslagen. Lees dus goed de privacyverklaringen door van deze bedrijven.
Hieronder een overzicht:
» Twitter, aangezien er een deelknop te vinden is onderaan mijn artikelen.
» Facebook, omwille van de deelknop.
» Pinterest, omwille van de deelknop.
» Google+, omwille van de deelknop.
» Google Analytics, houdt mijn statistieken bij.
» Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt.
» Ook via mijn sidebar met social media icoontjes kan het zijn dat je al ingelogd bent met je eigen account. Dit gaat om Bloglovin’, Facebook, Instagram en LinkedIn.
Mocht je een klacht in willen dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galabria en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar writingsbysaar@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Galabria wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

computer
Photo by Mikayla Mallek on Unsplash

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galabria neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor maak ik gebruik van beveiligingssoftware, een beveiligde verbinding en gebruikt mijn host ook de nodige beveilingstoepassingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via writingsbysaar@gmail.com of het contactformulier.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan ten alle tijden aangepast en veranderd worden. Mocht je op de hoogte willen blijven check deze pagina dan regelmatig.