Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk eBook

Galabria.be Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk Image
Het juridische luik wint in een groot deel van de geneeskunde aan belang door het steeds groeiende aantal richtlijnen die ook steeds ingewikkelder worden. Meer en meer wordt van artsen verwacht dat ze zorg dragen voor het afleveren van de juiste attesten inzake de gezondheid, de geschiktheid of de ziektetoestand van hun patiënten. Een deel van deze patiënten haalt hier dan ook bepaalde voordelen uit, voorzien door de gemeenschap. In het belang van hun patiënt kunnen artsen soms geneigd zijn subjectief te handelen : wat hen zowel strafrechterlijke als tuchtrechterlijke sancties kan opleveren. Bovendien wordt het vertrouwen van de overheid in de artsen hierdoor beschaamd. Het wantrouwen dat ooit aan de basis lag van het systeem van certificaten, breidde zich uit tot diegenen van wie men medewerking verwachtte. Hoe te ontsnappen uitdeze cirkel die het beoefenen van de geneeskunst overschaduwt ? In afwachting dat enkelen zich te goeder trouw buigen over de hervorming van het bestaande systeem, blijft het de taak van wie attesten uitschrijft om mogelijke valkuilen te vermijden. Het doel van dit boek is u te laten kennis maken met de verschillende attesten die u kan uitschrijven naargelang de specifieke noden en omstandigheden. Dit boek wil een vademecum zijn dat artsen bij de opmaak van de attesten begeleidt aan de hand van een uitgebreide reeks voorbeelden. Bij elk model krijgt u verantwoording waarom dit gebruikt wordt en wordt aandacht gegeven aan de mogelijke addertjes onder het gras.
INFORMATION
DATE DE PUBLICATION 2007-Jan-01
ISBN 9782874631085
AUTEUR Franz Philippart
TAILLE DU FICHIER 8,38 MB

Téléchargez la version électronique de Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk sur galabria.be. Formats disponibles : Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk PDF, Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk ePUB, Het medisch attest - Wetgeving, deontologie en pratijk MOBI

Stroobant, Diane ; El Mourabi, Omar ; Leconte, Sophie ; Moulin, Didier. Cellulite préseptale sur corps étranger intranasal chez un garçon de 4 ans: À propos d'un cas.

LIVRES CONNEXES